TECHNIKwykonawca
instalacje elektryczne

Nasza oferta obejmuje:

Montaż instalacji (bez materiału): szt
Gniazdo jednofazowe 230V 35,00 zł
Gniazdo trójfazowe 400V 60,00 zł
Łącznik instalacyjny 30,00 zł
Łącznik instalacyjny ( schodowy, krzyżowy ) 40,00 zł
Łącznik sterowania roletami elektrycznymi 30,00 zł
Wypust oświetlenia górnego wewnętrznego 30,00 zł
Wypust oświetlenia kinkietowego wewnętrznego 30,00 zł
Wypust oświetlenia zewnętrznego ( na budynku ) 45,00 zł
Gniazdo antenowe ( RTV ) 40,00 zł
Gniazdo telefoniczne ( RJ11/RJ12 ) 40,00 zł
Gniazdo komputerowe ( RJ45 ) 40,00 zł
Gniazdo głośnikowe 40,00 zł
Wypust zasilania wentylatora 30,00 zł
Wypust zasilania silnika rolety elektrycznej 25,00 zł
Wykucie bruzdy pod przewód/kabel  (cegła, max, pianobeton) wraz z fugowaniem m.b. 10,00 zł
Wykucie bruzdy pod przewód/kabel (beton) wraz z fugowaniem m.b. 15,00 zł


Montaż osprzętu (bez materiału): szt.
Montaż gniazda jednofazowego 230V 10,00 zł
Montaż gniazda trójfazowego 400V 15,00 zł
Montaż łącznika instalacyjnego 10,00 zł
Montaż łącznika instalacyjnego ( schodowy, krzyżowy ) 10,00 zł
Montaż łącznika sterowania roletami elektrycznymi 10,00 zł
Montaż oprawy oświetleniowej wewnętrznej (kinkiet, żyrandol) 30,00 zł
Montaż oprawy oświetleniowej zewnętrznej ( na budynku ) 45,00 zł
Montaż gniazda antenowego ( RTV ) 10,00 zł
Montaż gniazda telefonicznego ( RJ11/RJ12 ) 10,00 zł
Montaż gniazda komputerowego ( RJ45 ) 10,00 zł
Montaż gniazda głośnikowego 10,00 zł
Montaż wentylatora 50,00 zł
Podłączenie sprzętu kuchennego wraz z podbicie 
karty gwarancyjnej ( kuchenka, piecyk itp.) 100,00 zł


Wykucie otworu i osadzenie rozdzielnicy elektrycznej:  szt.
Osadzenie rozdzielnicy 12 - 24 modułów 100,00 zł
Osadzenie rozdzielnicy 36 - 48 modułów 150,00 zł
Osadzenie rozdzielnicy 56 - 104 modułów 250,00 zł
Zamontowanie i podłączenie w rozdzielnicy aparatu o szerokości 1 modułu (18mm) 15,00 zł


Pomiary elektryczne : szt.
Sprawdzanie poprawności wykonania połączeń przewodu ochronnego 5,00 zł
Pomiar parametrów pętli zwarcia 10,00 zł
Pomiar rezystancji izolacji w obwodzie 1 fazowym 10,00 zł
Pomiar rezystancji izolacji w obwodzie 3 fazowym 20,00 zł
Badanie parametrów wyłącznika różnicowo-prądowego 30,00 zł
Pomiar rezystancji uziemienia 250,00 zł


Układanie kabla w ziemi (bez materiału)
Wykop ręczny o głębokość 0.8m 25,00 zł
Wykonanie podsypki z piasku i ułożenie folii 10,00 zł
Ułożenie bednarki 5,00 zł
Ułożenie kabla o przekroju żyły do 25mm2 5,00 zł
Ułożenie kabla o przekroju żyły do 35mm2 8,00 zł
Ułożenie kabla o przekroju żyły do 50mm2 10,00 zł
Zasypanie wykopu 20,00 zł


* Wszystkie podane ceny, są cenami netto.
** W przypadku wykonania instalacji z materiałów własnych do w/w cen należy doliczyć koszty materiałów     wcześniej uzgodnione z inwestorem.
*** Ceny ułożenia kabla w ziemi nie zawierają w sobie kosztu rozebrania oraz odtworzenia warstwy                  chodnika, asfaltu, trawnika itp.

Rozdzielnica TN-C-S

Wykonujemy instalacje:

- podtynkowe
- wtynkowe
- natynkowe 
- w posadzkach
- w zabudowie płyt G/K
- netodą puszek pogłębianych
- w rurach peszel
- w rurach i korytkach PCV
Darmowe strony internetowe dla każdego